PIVO -voorlichting-

PIVO, Voorlichtingsbijeenkomst verpakken en wetgeving

Welke kant de PPWR, de nieuwe EU wetgeving, op gaat begint intussen duidelijker te worden. “The green deal”, het plasticpact, fossiel vrij, de focus op recycling/inzet recyclaat, re-use, de diverse NGO’s en het consumenten bewustzijn(klimaat verandering, plastic soep, ….) zijn de aanjagers.

De EU richtlijn 94/62/EG, vandaag DE bepalende verpakkingsmilieu wetgeving in Europa (“Packaging & Packaging Waste Directive”) wordt aangescherpt en wordt een verordening, de PPWR. De contouren zijn duidelijk maar aan de detail invulling wordt nog gewerkt. Harmonisatie binnen de EU, harde grenswaarden gewicht% recyclaat, wanneer is biobased wel en niet inzetbaar, preventie, definitie onnodige verpakkingen, Europese ontwerp richtlijnen, beboeten van misleidende (“green washing”) claims op verpakkingen.

Dit en veel meer actualiteiten belichten we, zoals:

 • De EU ontwerprichtlijnen 2030, nog onder constructie maar wat is WEL al bekend!
 • SUP wetgeving, Single Use Plastics/Packaging. Hoe raakt dat uw verpakkingsstrategie.
 • Hoe zit de recycle keten (inzamel, sorteren, herverwerken, recycling) technisch in elkaar?
 • Massbalance versus  aantoonbaar gewicht% recyclaat in verpakking X
 • Tips en stapjes om uw verpakking RECYCLE READY te maken.
 • Mono-flexibles : de PE-route versus de PP-route in relatie tot barrière en verwerkbaarheid
 • De RecyClass METHODE hoe kunt u uw eigen verpakking testen op sorteerbaarheid
 • Praktische aanzet om te experimenteren en testen met nieuwe oplossingen/materialen
 • Stand van zaken van digitale watermerken (Curv-code, HolyGrail 2.0)
 • Welke verboden, boetes of ontmoedigingen mogen we verwachten in de PPWR
 • Innovaties: enkele praktijk/producent oplossingen

Kort om, in 2 uur praten we u helemaal bij en helpen u op weg om uw (langere)termijn ontwikkel, test -en transitie route uit te stippelen. En ontmoet personen/bedrijven met de zelfde uitdagingen. De PIVO's van 2023 waren weer geheel vol. Na de zomer van 2024 is er meer bekend en zal dan wederom data voor nieuwe PIVO's worden gepland in Nederland en België.

Meldt u zich vandaag nog aan via info@packimprove.nl, want het aantal plaatsen is beperkt. Vermeld graag wat het betreft(PIM of PIVO), aantal personen, uw bedrijf/facturatie gegevens en naar welk e-mail de factuur kan. En voor Belgische ondernemingen ook het Btw. nr.

Prijs                  : € 130,- per persoon

NEDERLAND
Datum              : datum najaar 2024 nog te prikken
Tijdstip             : 13.30 tot -  ca. 15.30 uur, ontvangst met koffie vanaf 13.00 uur
Locatie             : De 3 Zussen in  Meteren

BELGIË
Datum              : datum najaar 2024 nog te prikken
Tijdstip             : 13.00 tot ca. 15.15 uur
Locatie             : Bedrijvencentrum de Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Aanmelden kan per e-mail info@packimprove.nl o.v.v. PIVO