PIVO -voorlichting-

PIVO, Voorlichtingsbijeenkomst: aanscherping wetgeving en verbeteren recyclebaarheid

De ontwikkelingen in het beter recyclebaar maken van kunststof verpakkingen begint nu echt op stoom te komen. Bewustwording bij consumenten (plastic soep en climate change), fossielvrij worden, het plastics pact, de diverse foundations en vooral de aangescherpte wetgeving zijn daarvoor de aanjagers.

Frankrijk, Italië en UK roeren zich met aanvullende verplichtingen en afdrachten. Maar belangrijker nog de EU richtlijn 94/62/EG, DE bepalende Richtlijn verpakkingen in Europa (“Packaging Waste Directive”) wordt in 2023 aangescherpt. De verwachting is dat een en ander wordt geharmoniseerd en er harde grenswaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld het aandeel recyclaat wat een verpakking moet gaan bevatten, wanneer (hoeveel % gewicht is hoofd polymeer) is het een mono-materiaal, de inzet van biobased grondstoffen en de aangepaste doelstellingen.

Om hier uitleg aan te geven en uw bedrijf praktisch op weg te helpen organiseert Pack Improve wederom de VOorlichtings bijeenkomst PIVO.

  • In twee uur tijd praten wij u helemaal bij rond de wijzigingen in de EU/94/62.
  • Wat is de achtergrond en welke kant gaat het op?
  • Wat wordt er van uw bedrijf verwacht en waar liggen preventie kansen?
  • Hoe zit de sorteer & recycleketen in elkaar?
  • Identificatie verpakkingen t.b.v. goede sortering (pilots: digitaal watermerk, CurvCode)
  • Zijn er materialen die al zijn gevalideerd / gecertificeerd met “Sort & Recycle Ready”?
  • Hoe brengt u de impact van een (eventuele)transitie voor uw fabriek in kaart? Aanpassingen aan uw verpakkingsmachines, kosten, risico’s, planning, leveranciers selectie en validatie.
  • En ontmoet personen uit andere (food)branches met de zelfde uitdagingen.

We geven u tijdens deze middag de bagage om een (langere) termijn ontwikkel -en transitie route op te kunnen stellen. Meldt u zich vandaag nog aan want het aantal plaatsen is beperkt.

Prijs                  : € 125,- per persoon

NEDERLAND
Datum              : 13 April 2023
Tijdstip             : 13.00 tot - 15.00 uur
Locatie             : De 3 Zussen in  Meteren

BELGIË
Datum              : 2023 datum nog te bepalen
Tijdstip             : 13.00 tot - 15.00 uur
Locatie             : Bedrijvencentrum de Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Aanmelden kan per e-mail o.v.v. PIVO