PPWR, Design for Recycling (DfR)

PPWR en Design for Recycling (DfR)

Als producent/verpakker of importeur heeft u te maken met de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV of EPR=Extended Producer Responsibility) inzake verpakkingen. Vandaag is in de Europa(in het kort) nog steeds de EU richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval EU/94/62(incl. EE) actief. De vervanging daarvan gaat de PPWR worden welke in gaat per 2026 of 2027, ...(? nog onbekend). Wat we wel weten is dat er van u als verpakker/merk eigenaar qua verpakkingsdata (kwantitatief) en Design for Recycling(DfR)/preventie (kwalitatief) veel meer gaat worden verwacht.

Uw bedrijfs preventie verplichtingen zijn al vele jaren bekend en geformuleerd in de zogenaamde Essentiële Eisen(EE). In het kort: minder, lichter, dunner waar mogelijk en limiet zware metalen en verbod lijst gevaarlijke stoffen. Wel nu in het kort zal dit in de PPWR worden uitgebreid met DfR richtlijnen, mono-materialen, eisen inzake: etiket/lijm/coating/inkt en  barrière stoffen, eliminatie stoorstoffen en harmonisatie logo's en sustainability claims.

Om hier praktisch invulling aan te geven heeft Pack Improve PISA in ontwikkeling. Dit gaat een handige en gevalideerde tool worden die u in staat stelt om aan genoemde wettelijke eisen te voldoen. Inclusief: vastlegging, aantonen dat verpakking xyz voldoet(prestatie criteria), opvolging en het genereren van een rapportage van uw vorderingen. Dus geen zware ICT oplossing zoals SAP of PLM.

Voor meer informatie over onze aanpak en beschikbaarheid bel of mail.