Module Design to Sort & Recycle

Module Design to Sort & Recycle (Module PID2R)

U als verpakker/producent heeft de afgelopen jaren ongetwijfeld werk gemaakt om de verpakking recyclebaar te maken en/of te laten voldoet aan de Essentiële Eisen(Besluit Beheer Verpakkingen). Echter dat alléén blijkt in 2019 niet meer voldoende als het gaat om het op de markt brengen (lees toevoegen aan uw product) van kunststof verpakkingen!

Immers om hoogwaardige recycling van kunststoffen mogelijk te maken zal er eerst goed (na)gesorteerd moeten worden om zuivere materiaal stromen te verkrijgen. De bestaande sorters kunnen veel maar (nog)niet alles. Verpakkers worden in 2019 gestimuleerd om bij het (her)ontwerpen van de rigide kunststof verpakking rekening te houden met die beperkingen. De beloning is een tarief van 38 ct. i.p.v. 64 ct. per Kg, een flinke besparing! Pack Improve kent de restricties, voorwaarden en alternatieven om hier maximaal voordeel uit te halen.

Natuurlijk heeft u als individueel bedrijf geen invloed op technologische ontwikkelingen of de gehele inzamel, recycle- en hergebruik keten. Maar wat kunt u wel doen? Kritisch kijken naar uw product en zijn kwetsbaarheid en dan (her)onderzoeken of de verpakking zoals u die nu voert nog optimaal is. Of u betrekt Pack Improve bij uw oriëntatie en keuzemomenten om met kennis van de stand van de techniek en ontwikkelingen verantwoorde keuzes te maken en een visie te ontwikkelen.

De secundaire verpakking is toch vaak een omdoos, WA, krimp, zak, tray+krimp, strap dus in de meeste gevallen karton en PE-folie. De Module Design to Sort & Recycle richt zich voornamelijk op de primaire consumentenverpakking. Maar wel alle materialen, inhoudsmaten, toepassingen, flexible & rigide en alle verpakkingssectoren in food en non-food.

De Module PID2R neemt u mee in o.a.:

 • Toetsing op alle relevante duurzaamheids aspecten, actueel EN toekomstverwachting
 • De harde wettelijke Essentiële Eisen EN de aanbevelingen van de recycle industrie
 • Herontwerp kunststof rigide verpakking tbv lager tarief
 • Hoe gaan we hier om met decoratie zoals krimpsleeve, wikkel, etiket, IML, direct druk
 • Als de basisverpakking GEEN PE, PP, PET? Dan: Is er afzetmarkt voor het recyclaat?
 • Bevat de verpakking zware metalen en gevaarlijke(RoHS) stoffen?
 • Bevat de verpakking sorteer stoorstoffen of stoorcomponenten?
 • Is de afmeting van de verpakking optimaal naar kosten, logistiek en recycling?
 • Zijn er alternatieve materialen of oplossingen die zich hebben bewezen?
 • Maken we voldoende gebruik van gerecycled materiaal (regeneraat, recyclaat)?
 • Kan de verpakking slimmer en zijn er onderdelen die kunnen gaan “zwerven”?
 • Hoe informeren we de consument over hoe onze duurzame verpakking bedoeld is?

Wilt u meer informatie over de Module PID2R mail of belt u ons gerust.