PISA

PISA (web tool)

De finale uitwerking en inwerkingtreding van de PPWR gaat nog even duren weten we intussen. Wat wel zeker is, is dat er van u als verpakker/merk eigenaar qua verpakkingsdata (kwantitatief) en Design for Recycling(DfR)/preventie (kwalitatief) meer gaat worden verwacht in de toekomst. En ook op foodsafe en zorgelijke stoffen heeft u steeds meer af te stemmen en risico af te dekken met uw verpakkingsproducent.

Om hier zo praktisch mogelijk en met de minste workload mee om te gaan heeft Pack Improve PISA in ontwikkeling. wij zijn van mening dat zo’n tool alleen werkbaar is als wordt samengewerkt met verpakkingsfabrikanten, laagdrempelig en slim is opgezet en aanhaakt bij bestaande standaarden en instanties(zoals b.v. Verpact / Afvalfonds, R-Cycle, GS1).

Fabrikanten van verpakkingen krijgen in de toekomst meer verantwoordelijkheden dan vandaag. Waarom dan niet uw leverancier van folie, doosjes, zakjes, potjes, doppen, etiketten, …etc intensiever betrekken! (immers uw klant/retailer, vraagt ook nog al wat van u aan data-entry!)

PISA wordt een handige webtool die u in staat stelt om aan de wetgeving (actueel EU/94/62 en toekomst PPWR), de Essentiële Eisen en DfR-richtlijnen te voldoen. Mede door het proces van (leveranciers)conformiteitsverklaring(en) opvragen, opvolgen en opslaan te stroomlijnen. Maar ook vastlegging of verpakking xyz voldoet aan de prestatie criteria en het genereren van een jaarlijkse rapportage. Dus geen zware ICT oplossing zoals SAP of PLM maar alleen het hoogst noodzakelijke.

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan gerust contact op voor de stand van zaken.