Praktijk voorbeelden

Advies behoefte

  Voorbeelden van een Advies behoefte Onze aanpak / dienst / inbreng
1 Hoe stoppen wij de wildgroei aan verpakkingen teneinde kosten te besparen en (op termijn) te kunnen gaan automatiseren? Vereenvoudigen en reduceren van de verpakkingen door herijken behoefte, de inzet creativiteit en fijn afstemming met klant/commercie.
2 Is onze bestaande methode van casepacken en doosconstructie voorbereid op de eisen die de retail / foodservice / logistiek / supplychain nu en in de nabije toekomst stelt? Doorlopen, beoordelen, testen en analyseren van de bestaande product verpakkingscombinaties.
3 Welke fabrikant heeft voor onze specifieke verpakkingsbehoefte, markt, schaalgrootte, budget en eisenpakket de BEST bewezen machine? Kennis van de specifieke aanbieders/fabrikanten en ervaring met alle methodes voor de diverse verpakkingstoepassingen.
4 Wij willen een realistische en volledige vergelijking kunnen maken tussen potentiele leveranciers voor onze automatiserings behoefte teneinde de beste prijs/prestatie te beoordelen en commerciele gesprekken aan te gaan. Opstellen van een technisch en praktisch lastenboek/URS t.v. leveranciers van verpakkingsmachines, randapparatuur maar ook de verpakking. Rekening houdend met de performance eisen, KPI's, gewenste kwaliteit en Total Cost of Ownership.
5 Wij zien verkoop kansen bij een (nieuwe)klant maar er moet "iets" met de verpakking en/of onze bestaande machine gebeuren om de kans op zaken doen te vergroten.? Wat zijn de mogelijkheden?  Inbrengen van creativiteit, machine, materiaal -en verpakkingskennis door o.a modelvervaardiging en 3D visual's. Desgewenst samen bij die potentiele klant aan tafel.  
6 Dit is de besparingskans die we zien, ons idee is …., behoefte en ons budget € ….. Wat kunnen we daar voor kopen nieuw/gebruikt?  Overleg en verdieping waarna analyse en raadpleging onze kennis en leveranciers database en markt/aanbod verkenning. Ofwel haalbaarheids onderzoek op hoofdlijnen of in detail voor zowel materiaal als machine kosten.
7 Wij willen een (iets)andere verpakkingsvorm gaan verwerken op een bestaande machine. De mening van fabrikant is…… Klopt dit?  Onze kennis van methoden, types en merken brengen wij samen tot een second opinion en advies voor uitvoering. En we komen met technisch creatieve oplossingen.
8 We starten c.q. hebben nu een hand(om)verpakking. Wat is, rekening houdend met toekomstige automatisering, de meest slimme uitvoering teneinde de transitie tzt tegen laagste kosten en "onmerkbaar" voor afnemer te realiseren. Afhankelijk van uw markt, product, toepassing en prognose adviseren wij een praktische oplossing, ondersteund met modellen en onderbouwing
9 Hoe duurzaam en milieu bewust zijn onze verpakkingen in absolute zin en in relatie tot wat gangbaar is in onze branche?  Data en kennis leid ons tot een oordeel of uw verpakkingen dunner, lichter, minder kunnen? Wat zijn de kansen van hergebruik? Is de inzet van meer recyclaat of biologisch afbreekbaar mogelijk? Kan de recleerbaarheid beter?
10 Onze casepacker / verpakkings robot draait niet optimaal, we zien verspillingen, instellingen zijn niet eenduidig, ongewenst menselijke interventie, eind kwaliteit is niet constant en het omstellen kost te veel tijd. Wat is de aanpak teneinde de efficiëntie / OEE te verbeteren. Verspilling voorkomen door: Machine modificaties doorvoeren voor correcte en eenduidige basis instellingen welke met gelijke instructies en eventueel steltools een snelle en direct goede machine omstelling realiseert. TPM en 5S en optimaal inzet van mensen, apparatuur en processen.