Verpakkingsontwikkeling

Verpakkingsontwikkeling en optimalisatie

De primaire-, secundaire- en tertiaire verpakkingen zien wij als één onlosmakelijk, op elkaar afgestemd, geheel. Een succesvol ontwikkel- of optimalisatietraject vraagt om kennis, creativiteit en toewijding, en juist dat brengt Pack Improve mee.

De “stakeholders” die de verpakking in de basis definiëren zijn toe te wijzen aan onderstaande 6 kernfuncties. Het betrekken van de eisen gesteld door deze 6 beinvloeders, of afdeling binnen uw bedrijf, vormen de basis voor een succesvol ontwikkeltraject. Technologie, kosten en wetgeving hebben betrekking op alle 6 en dienen in iedere fase actueel in beeld te zijn om verantwoorde keuzes te kunnen maken.

  1. Consument & behoefte
  2. Bescherming & kwaliteit
  3. Milieu & duurzaamheid
  4. Presentatie & marketing
  5. Productie & verpakken
  6. Logistiek & retail

Iedere kernfunctie stelt zo zijn eigen eisen aan de verpakking. Deze eisen kunnen soms zelfs tegenstrijdig zijn; sterker maar dunner, goedkoop maar wel een hoge machine performance, maximale recyclebaarheid maar zonder verlies van houdbaarheid. Pack Improve overziet het grote geheel en komt met een werkbaar compromis.

Zien wij na een bezoek aan uw bedrijf verbeterkansen dan nemen we u mee in de “best practices”, bedenken alternatieven, toetsen de ideeën en verfijnen de oplossing. En als aan het eind van het traject ook implementatie gewenst is dan stellen wij samen met uw machine- en materiaal leverancier de specificaties op, doen testen, valideren het op uw verpakkingslijnen en volgen het desgewenst op tot de contractafspraken en KPI’s zijn voldaan.