Robot & Casepack

Ontwikkeling secundaire verpakking en machineconcept

Het automatiseren van het eind verpakken van consumenten eenheden in omdoos/SRP/Wrap Around lijkt vaak zo eenvoudig. Immers, er zijn genoeg leveranciers van opzetters, robots & vision, sluiters, casepackers en aanverwante apparatuur. Echter in de praktijk ervaren wij dat investeringen soms niet aan de verwachtingen voldoen. Denk aan een te lange opstartduur, hogere kosten, langere omsteltijd dan beloofd, lagere output en OEE dan voorzien of het product is helemaal niet verwerkbaar.

Toch valt een tegenvallende performance niet altijd de leverancier te verwijten. Uiteindelijk begint het proces bij uzelf: Hoe volledig en eenduidig zijn uw wensen, eisen en verwachtingen geformuleerd? Uit de praktijk weten wij maar al te goed dat dit ook lang niet altijd eenvoudig is met de “stakeholders”, zoals eerder vernoemd.

Onze ervaring is dat de tijd die wordt geïnvesteerd in de voorbereiding zich dubbel en dwars terug verdient, en zicht uit in een beter eindresultaat zoals: een kortere opstart, minder fouten, lagere kosten en hogere betrouwbaarheid.

Waar Pack Improve u bij kan helpen: Het verkenning en vaststellen van de constructie van de secundaire verpakking(1), aandragen lay-out en machinecomponenten van de installatie(2), Leverancierselectie (3, longlist -> shortlist -> focus selectie) en testen, optimalisatie en validatie(4).

Als u ons informeert waar u staat en wat u wenst te bereiken dan doen wij u een aanpak -en kosten voorstel. Hoe dan ook weet u vooraf hoeveel uur en dus welk bedrag u kwijt bent.